ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ